Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-3

Skapad 2018-04-26 15:06 i Trönningeskolan Halmstad
Bild för årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild

Bedömningsmatris i Bild för årskurs 1-3.

Bildframställning

------------------------->
------------------------->
------------------------->
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  • Bl  1-3
Jag kan skapa egna påhittade bilder och former.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande och informativa bilder till olika slags arbetsområden i skolan.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda flera olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  • Bl  1-3
Jag kan med stöd ta fotografier med en ipad/mobil.
Jag kan på egen hand ta fotografier med en ipad/mobil.
Jag kan på egen hand ta fotografier med ipad/mobiloch använda mig av enkla funktioner såsom blixt och zoom.

Redskap för bildframställning

------------------------->
------------------------->
------------------------->
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  • Bl  1-3
Jag kan skapa enkla bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan på ett säkert sätt skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund.
Verktyg och material
  • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa bilder och former.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda mig av, benämna och blanda flera olika verktyg och material.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  • Bl  1-3
Jag kan med stöd skapa bilder i formbara material.
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material.
Jag kan använda olika formbara material för att skapa bilder.

Bildanalys

------------------------->
------------------------->
------------------------->
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
  • Bl  1-3
  • Bl  1-3
Jag kan uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om bilders uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: