👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [april 18]. OMPROV. MULTIPLIKATION och DIVISION. År 7.

Skapad 2018-04-26 16:39 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. För att en uppgift ska vara godkänd krävs att du även visat hur du kommit fram till svaret.
Grundskola 7 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. För att en uppgift ska vara godkänd krävs att du även visat hur du kommit fram till svaret.

MULTIPLIKATION med 10, 100, 1 000

Uppgift 1a
10 • 0,78 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
1 000 • 0,78 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7a
0,25 • 1 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7b
0,025 • 1 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

DIVISION med 10, 100, 1 000

Uppgift 2a
32,5 / 10 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2b
32,5 / 1 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5a
65 / 100 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5b
65 / 10 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATION MED SMÅ TAL

Uppgift 3a
0,4 • 0,3 =
Uppgift 3b
0,04 • 0,003 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6a
8 • 0,2 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6b
80 • 0,02 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14a
0,1 • 67 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14b
0,001 • 67 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18a
600 • 0,05 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18b
600 • 0,005 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 19a
0,02 • 0,03 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 19b
0,2 • 0,003 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 20a
0,25 • 0,004 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 20b
0,025 • 0,04 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATION MED STORA TAL

Uppgift 10a
6 • 90 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10b
600 • 90 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12a
40 • 70 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12b
4 000 • 7 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

DIVISION MED SMÅ TAL

Uppgift 4a
4 / 0,2 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
4 / 0,02 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9a
1,5 / 0,3 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9b
1,05 / 0,03 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13a
10 / 0,1 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13b
10 / 0,01 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16a
4 / 0,04 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16b
40 / 0,04 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

DIVISION MED STORA TAL

Uppgift 8a
800 / 400 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8a
800 / 4 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11a
24 / 20 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11b
24 / 200 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15a
2 700 / 30 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15b
27 / 30 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17a
9 / 30 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17b
0,9 / 300 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................