👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska åk 2

Skapad 2018-04-26 22:30 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Engelska

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska och texters budskap samt agera utifrån budskap och instruktioner
Du kan lyssna och förstå mycket enkla instruktioner, beskrivningar, samtal och dialoger.
Du kan lyssna och förstå enkla instruktioner, beskrivningar, samtal och dialoger.
Du kan lyssna och förstå instruktioner, beskrivningar, samtal och dialoger.
Du kan följa enkla instruktioner.
Du kan följa instruktioner.
Du kan följa längre instruktioner.
Formulera sig i muntliga framställningar samt uttrycka sig i muntlig interaktion
Du kan säga enkla meningar och delta i samtal med andra.
Du kan säga meningar och delta i samtal med andra.
Du kan säga längre meningar och delta aktivt i samtal med andra.
Du kan säga några få färger med viss hjälp.
Du kan namnge några färger.
Du kan många färger.
Du kan räkna till tio med viss hjälp.
Du kan räkna till 10 utan hjälp.
Du kan räkna till mer än 10.
Du ska känna igen namnen på några veckodagar.
Du ska känna igen namnen och namnge några veckodagar.
Du ska känna igen och namnge alla veckodagar.
Jämför olika områden där engelskan används med egna kunskaper och färdigheter.
Du ska kunna säga några länder där engelska används och säga någon olikhet med vårt land.
Du ska kunna säga några länder där engelska används och säga någon likhet eller olikhet med vårt land.
Du ska kunna säga några länder där engelska används och säga flera likheter och olikheter med vårt land.