Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte matris

Skapad 2018-04-27 12:20 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Matematik

Förklaring till matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Problemlösning
Hur väl eleven löser uppgifter där inte lösningsmetoden är angiven.
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur väl eleven analyserar, drar slutsatser av och reflekterar över olika metoder och lösningar. Ex. rimlighets-bedömning samt att kunna förklara varför och hur du kom fram till något.
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Jag för enkla resonemang om val av metod och resultatens rimlighet.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatens rimlighet.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Använda matematiska begrepp
Exempel. samband, funktion, linjär, proportionell, parallell, värdetabell, origo, x- och y-axel, graf, koordinatsystem.
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Uttrycksformer & begreppens relation
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Hur väl eleven väljer och använder olika metoder. Ex. de fyra räknesätten och potenser.
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck,
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: