Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige 1718-1850, en lärandematris

Skapad 2018-04-28 18:37 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet Sverige 1718-1850.
Grundskola 5 – 6 Historia

Frihetstiden är en epok i Sveriges historia som varade mellan 1718-1772 och kännetecknas av att riksdagen får mer makt (istället för regenten) och vi får även våra första partier (Hattar och Mössor). Sverige blir alltså ett mer demokratiskt land. 1772 sker en statskupp och Gustav III kröns till kung och får mycket makt. År 1792 mördas dock kungen på en maskeradbal, då många adelsmän var missnöjda med att han hade all makt. Under 1800-talets första hälft bildar Sverige och Norge en union, jordbruket förändras och blir effektivare, folkmängden och städerna växer och folkskolan införs.Sverige påbörjar även sin industrialisering. Det händer alltså mycket under denna period!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namnet Frihetstiden
Du förklarar varför tiden mellan 1718 och 1772 i Sveriges historia kallas för Frihetstiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag beskriver minst ett av skälen till varför denna period kallas för Frihetstiden.
Jag beskriver minst två av skälen till varför denna period kallas för Frihetstiden.
Jag beskriver minst tre av skälen till varför denna period kallas för Frihetstiden.
Namnet Gustavianska tiden
Du förklarar varför tiden mellan 1772 och 1809 i Sveriges historia kallas för Gustavianska tiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag beskriver kortfattat minst ett av skälen till varför perioden kallas för Gustavianska tiden.
Jag beskriver minst två av skälen till varför denna period kallas för Gustavianska tiden.
Jag beskriver minst tre av skälen till varför denna period kallas för Gustavianska tiden.
Resonemang, samband och spår
Du förstår bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under perioden 1718-1850.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag berättar om någon händelse under tidsperioden och ger exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst två händelser under tidsperioden och ger exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst tre händelser under tidsperioden och ger flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Undersöka utvecklingslinjer hur de påverkar
Du förstår hur Sverige påverkades av omvärlden under 1718-1850.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag ger minst ett exempel på en samhällsförändring under tidsperioden samt vad den ledde till.
Jag ger minst tre exempel på samhällsförändringar under tidsperioden samt vad de ledde till.
Jag ger minst fem exempel på samhällsförändringar under tidsperioden samt vad de ledde till.
Använda källor
Du använder historiska källor och värderar dem.
 • Hi  E 6
Jag nämner minst en källa från tidsperioden samt förklarar varför den är bra.
Jag nämner minst tre källor från tidsperioden samt förklarar varför de är bra.
Jag nämner minst fem källor från tidsperioden samt förklarar varför de är bra.
Ord och begrepp
Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod (parlamentarism, hattar och mössor, statskupp, envälde, despot, folkmängd, skiftesreform, industrialisering, uppfinning, vetenskap, kultur, emigration, monopol, import)
 • Hi  E 6
Jag visar att jag förstår hälften av begreppen genom att jag parar ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag förstår 75% av begreppen genom att jag säger begreppet när jag hör förklaringen och använder mig av dem på rätt sätt.
Jag visar att jag förstår alla begrepp genom att jag förklarar och använder mig av dem på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: