👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-3

Skapad 2018-05-01 18:19 i Nåntunaskolan Uppsala
Bedömningsmatris i bild årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild

*Bedömningen är gjord utifrån elevens aktuella årskurs.

Genom undervisning i ämnet bild ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Ny nivå
Förmågor i bild
Godtagbara kunskaper åk 3
Kommunicera
  • Bl
Behöver stöd för att rita en bild.
Använder ett utvecklat och relativt väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett välutvecklat och ett väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Skapa
  • Bl
Kan använda några tekniker.
Har egna idéer som leder mitt arbete framåt.
Kan utveckla mina idéer och väljer tekniker som leder mitt arbete framåt.
Presentera
  • Bl
Kan med stöd presentera min bild.
Kan presentera min bild och ge ett omdöme.
Kan presentera min bild och ge ett välutvecklat omdöme.
Analysera
  • Bl
Kan med stöd berätta om en bild.
Kan berätta om en bild genom att resonera om bilders innehåll och uttryck.
Kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.