👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: områdesmatris genetik och genteknik år 9 2018

Skapad 2018-05-02 10:23 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Biologi

Centralt innehåll från Lgr-11:

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Efter området ska du kunna:

  • kunna ta ställning för olika argument
  • förklara begreppen gen, kromosom och DNA
  • förklara skillnaden mellan dominant och vikande anlag
  • rita enkla korsningsschema
  • hur arv och miljö påverkas av varandra
  • ge exempel på hur vi använder genteknik
  • argumentera för och emot genteknik

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
2
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppensbyggnad och funktion. .
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sjukdom, och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion.
3
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.