👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska "Jimmy Grimble" åk 7

Skapad 2018-05-02 16:17 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska

Skriva: att resonera och hitta budskap i film "Jimmy Grimble"

>>
>>
>>
>>
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Behöver träna på att skriva tydliga texter och på skrivregler.
Kan skriva olika slags texter som i huvudsak är anpassad till gällande texttyp, med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer (skrivregler).
Kan skriva olika slags texter som relativt väl är anpassad till gällande texttyp, med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer.
Kan skriva olika slags texter som är väl anpassade efter gällande texttyp, med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer.