👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk för årskurs 1-2

Skapad 2018-05-03 08:49 i Rävlanda skola Härryda
Svenska som andra språk för årskurs 1-2.
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk

Språket är ditt viktigaste verktyg för att nå alla målen i skolan.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Ljud
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du vet vad ett bokstavsljud är.
Du lyssnar efter första ljudet i ett ord.
Du lyssnar efter sista ljudet i ett ord.
Du kan räkna hur många ljud du hör i ett ord.
Du kan höra om ett ljud finns i början, i mitten eller i slutet av ett ord.
Du kan sätta ihop 2-3 ljud så att de bildar ett ord.
Du vet att det är skillnad på bokstavens namn och dess ljud.
Bokstäver
 • SvA  1-3
Du kan några bokstäver i alfabetet och vet hur de låter.
Du använder bokstavens ljud för att läsa ord.
Du kan hela alfabetet och vet hur bokstäverna låter.
Du kan läsa ord med 5 bokstäver eller mera.
Du kan läsa meningar med 5-6 ord.
Du kan läsa en bok med en mening på varje sida.
Du läser en enkel kapitelbok.
Skriva
 • SvA
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du kan skriva ditt namn. Du kan kopiera en text på några meningar.
Du kan skriva korta ord själv.
Du kan forma bokstäverna på rätt sätt, så att det ser bra ut.
Du kan skriva ditt namn med små bokstäver och vet att första bokstaven ska var stor.
Du har börjat skriva egna meningar.
Du blandar inte längre stora och små bokstäver när du skriver.
Du kan skriva egna berättelser.
Berätta
 • SvA
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du berättar händelser för gruppen.
Du lyssnar aktivt på sagor och berättelser.
Du kan återberätta en saga eller en text du hört.
Du kan medverka till att göra en saga.
Du kan hitta på en egen saga.
Du vet vad en dikt är.
Du kan medverka till att göra en dikt.
Struktur
 • SvA
 • SvA  1-3
Du vet vad en mening är.
Du vet att det ska vara mellanrum mellan orden och varför man sätter punkt.
Du vet att en mening alltid börjar med stor bokstav.
Du vet att namn alltid börjar med stor bokstav.
Du vet vad frågetecken och utropstecken betyder.
Du vet att man inte delar ett ord mellan rader, utan håller ihop ordet.
Du har upptäckt att det ibland är skillnad mellan skriver ord och talat ord.
Läsa
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du kan både stora och små bokstäver.
Du läser högt för en vuxen utan att staka dig så mycket.
Du läser med flyt och gör paus efter kommatecken, punkt och mellan meningarna.
Du läser med nyansering i din röst.
Du läser med inlevelse, vet även vad utropstecken och frågetecken betyder, så att det intressant att lyssna på dig.
Du kan arbeta självständigt i en arbetsbok och förstå de skrivna instruktionerna där.
Du läser böcker för ditt eget nöjes skull.
Tal och skrift
 • SvA
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du vet att det finns skillnader mellan talspråk och skriftspråk.
Du reflekterar över dessa ord när du möter dem i en text.
Du ställer frågor när du möter ord du inte förstår.
Du börjar intressera dig för hur olika ljud stavas.
Du försöker stava ord som innehåller olika sch-ljud, ng och ck osv.
Du vet vad dubbelteckning innebär.
Du försöker själv skriva med dubbelteckning.
Text
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du förstår hur en saga är upplagd.
Du kan återberätta en text eller en saga.
Du vet vad en författare är och kan namnet på några.
Du kan läsa en instruktion på tavlan.
Du förstår instruktionerna i dina arbetsböcker.
Du läser med god förståelse och kan även läsa mellan raderna.
Du kan läsa, förstå och följa instruktionerna till ett spel.