👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsbedömning - Ämnenas smådelar del 2 - år 7, vt18

Skapad 2018-05-03 09:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Säkerhet
Du har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett sätt som gör att det fungerar ganska bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar mycket bra när du laborerar.
Genomförande
Du saknar förmågan för att genomföra en undersökning.
Du kan göra undersökningar med hjälp av färdiga planeringar.
Redovisning
Du har inte redovisat någon laboration eller redovisar inte på ett tillfredsställande sätt.
Du visar på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen. Du använder dig marginellt av, alternativt saknar, användning av tabeller, diagram, bilder etc. för att förtydliga din rapport. Följer till viss del checklistan.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen. Använder dig delvis av tabeller, diagram, bilder etc. för att förtydliga din rapport. Följer mestadels checklistan.
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen. Använder dig av tabeller, diagram, bilder etc. för att förtydliga din rapport. Helt enligt checklistan!
Slutsats
Du har inte genomfört någon laboration eller inte dragit några slutsatser.
Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett ganska bra sätt. Du har en knaper, alternativt saknar, jämförelse mellan frågeställningen och/eller hypotesen med resultatet i undersökningen.
Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett bra sätt. Du jämför frågeställningen och/eller hypotesen med resultatet i undersökningen på ett utvecklat sätt.
Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett mycket bra sätt. Du jämför frågeställningen och hypotesen med resultatet i undersökningen på ett mycket bra sätt.
Rimlighet, felkällor och förbättringsområden
Du har inte genomfört någon laboration eller inte angivit några felkällor/förbättringsområden.
Du diskuterar/resonerar på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga samt hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du diskuterar/resonerar på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du gör även ett försök till att nämna felkällor.
Du diskuterar/resonera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras och motiverar dessa. Du tar även upp möjliga felkällor samt motiverar dem.
Begrepp
Du har inte genomfört någon laboration eller använder dig näst intill endast av ett vardagsspråk i din laborationsrapport.
Du använder dig till viss del av ett naturvetenskapligt språk.
Du försöker använda dig av ett naturvetenskapligt språk så mycket som möjligt i din laborationsrapport.
Du använder dig av ett korrekt naturvetenskapligt språk rätt igenom hela laborationsrapporten.