👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av informerande tal

Skapad 2018-05-03 11:08 i Maria Parkskolan Helsingborg
Bedömning av informerande tal
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömning av informerande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Syfte och begriplighet Medvetenhet om mottagare Kontakt med åhörarna Engagemang (Röst/Mimik/Gester/ Kroppshållning)
Anpassar inte till mottagaren Oengagerad, läser innantill, ser inte upp på publiken
Eleven visar viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Innehåll
Fakta Trovärdighet i den information som redovisas. Källkritik
Eleven visar att den inte förstått det material den arbetat med. Elevens information är inte trovärdig. Eleven har inte använt sig av källkritik.
Eleven framför informationen på ett enkelt men tydligt sätt. Eleven har använt viss källkritik. Eleven är delvis trovärdig i sitt tal.
Eleven framför informationen på ett utvecklat sätt. Eleven har med trovärdiga källor som presenteras på ett bra sätt i talet.
Eleven framför informationen på ett välutvecklat sätt och har väl underbyggda källor som fördjupar och förstärker talet.
Struktur/Disposition
Logik i resonemanget och disposition Inledning - Avslutning
Otydligt och osammanhängande
Strukturen är i huvudsak logisk och fungerande för genren, syftet och mottagarna.
Strukturen är relativt väl fungerande
Strukturen är välvald med tanke på ämnet
Språk
Ordval-Formuleringar, Förklaringar, Variation, Nyanser, Retoriska knep
Har inte anpassat språket utifrån syfte och mottagare
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna
Eleven använder ett varierat, väl fungerande språk för ämnet och mottagarna