👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik åk 9 (formativ matris)

Skapad 2018-05-03 16:00 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris i biologi i åk 9 i arbetsområdet Genetik
Grundskola 7 – 9 Biologi

Matrisen innehåller steg som visar på vilket sätt svaret på uppgifterna har redovisats och vad som kännetecknar de olika graderna av utveckling för just dessa uppgifter. På så sätt syns vad som kan göras för att utveckla sättet att lösa denna typ av uppgifter.

Centralt innehåll:
- Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
- Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
-Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Förmåga 1

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Inte försökt
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
Nivå 1
Klaras på egen hand
Nivå 2
Klaras på egen hand
Nivå 3
Cellen
Cellkärna, ribosom, mitokondrie, lysosom.
------------
Du kan namnge några av cellens organeller eller kan organellernas namn men du behöver träna mer på att förstå deras funktion.
Du kan med stöd beskriva av cellens organeller och deras funktion.
Du kan på egen hand beskriva några av cellens organeller och deras funktion.
Du kan på egen hand beskriva samtliga av cellens organeller och deras funktion.
----------------
Kromosom, DNA och gen
------------
Du visar delvis förståelse för t.ex. DNA men behöver träna mer för att förstå kopplingen med t.ex. gen och kromosom.
Du visar med stöd förståelse för kromosom, DNA och gen och dess funktion.
Du visar grundläggande förståelse för kromosom, DNA och gen och dess funktion.
Du visar god förståelse för kromosom, DNA och gen och dess funktion.
----------------
Genetik
------------
Du visar förståelse för något av delmålen på Nivå 1
Du visar med stöd förståelse för - den genetiska koden, - mitos eller meios.
Du visar grundläggande förståelse för - den genetiska koden, - mitos eller meios.
Du visar god förståelse för - den genetiska koden samt kan, med egna ord, beskriva hur koden är uppbyggd, - mitos och meios samt kan beskriva skillnader och likheter.
Du visar god förståelse för samtliga delmål i nivå 2 och kan med egna ord beskriva proteinsyntesen, dvs. den process i cellen som tillverkar proteiner.
Ärftlighet
------------
Du visar förståelse för några av nedanstående delmål i Nivå 1
Du visar med stöd förståelse för - hur vi ärver våra gener, - skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel, - vad en mutation är och vad den kan leda till.
Du visar grundläggande förståelse för - hur vi ärver våra gener, - skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel på ärvda egenskaper, - vad en mutation är samt ge egna exempel.
Du visar god förståelse för - hur vi ärver våra gener samt ge egna exempel. Du kan rita korsningsschema där du beskriver skillnaden mellan dominanta och vikande anlag samt dra relevanta slutsatser, - vad en mutation är samt du kan ge exempel på positiva och negativa mutationer.
Du kan förklara samt ge konkreta exempel på hur mutationer har, och kan kan komma att påverka människans levnadsvillkor.