👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Skapad 2018-05-07 07:39 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Analys
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Argumentera för egna och andras ståndpunkter
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Använder samhällsvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp,
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp,
Skriva en rapport. Söka, granska, tolka information.Vara källkritiskoch källhänvisa
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna