👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen/naturtyper

Skapad 2018-05-07 13:49 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Biologi

Biologi

Resonemang
Du deltar i enkla samtal.
Du samtalar om och diskuterar enkla frågor.
Du framför och bemöter åsikter i samtal, som till viss del för diskussionen framåt.
Du framför och bemöter åsikter i samtal som för diskussionen framåt.
Du för enkla resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Du utvecklar till viss del resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Du utvecklar relativt väl dina resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Du för välutvecklade och underbyggda resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Källor och källkritik
Du använder en källa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder källor på ett väl fungerande sätt.
Ord och begrepp
Du känner till några ämnesord och begrepp.
Du använder dig av begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper
Du känner till någon naturtyp i din närmiljö och har viss kännedom om hur djur och växter är anpassade där.
Du känner till några naturtyper i din närmiljö och runt om i världen har kännedom om hur djur och växter är anpassade där.
Du känner till de flesta av de naturtyper som finns på jorden och hur växter och djur anpassat sig till att leva där. Du kan göra några jämförelser mellan olika anpassningar.
Du känner till de naturtyper som finns på jorden och hur växter och djur anpassat sig till att leva där. Du resonerar och jämför de olika naturtyperna med varandra och ser samband och kan dra slutsatser.