👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-05-07 15:06 i Rävlanda skola Härryda
Bedömningsmatris i historia när det gäller området vikingatiden.
Grundskola 4 Historia

Bedömningsmatris i historia. Under läsåret kommer du att arbeta med en period i svensk historia som man brukar kalla vikingatiden. I matrisen nedan ska din lärare göra en bedömning av ditt arbete och dina förmågor.

>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingar och vikingatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Se likheter och olikheter
Att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutid
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutid.
Samtala och diskutera
Att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper Att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vikingatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor