Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2018-05-08 08:15 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska

Bedömningsmatris Insändare

Rubrik
Din insändare har en rubrik som passar till texten.
Din insändare har en rubrik som passar till texten och väcker intresse.
Din insändare har en väl träffande rubrik där din åsikt är tydlig. Rubriken passar till texten och väcker intresse.
Inledning
I din inledning beskriver du problemet kort och berättar varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt med några passande adjektiv och berättar varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt, med tydligt passande adjektiv och engagemang samt varför du tycker att det är ett problem.
Argument
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör. Du ger ett enkelt förslag på en lösning.
Du har minst två argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på en realistisk lösning. Du har med motargument och försöker bemöta dessa.
Du har minst tre argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord (ord som väcker känslor hos läsaren) för att förstärka dina argument. Du har med morargument som du bemöter.
Mottagare
Du försöker anpassa språket till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Du anpassar språket till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Du anpassad språket väl till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.
Avslutning
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt och ha med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt och ha med realistiska krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt med ditt viktigaste argument. Du har med realistiska krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för exempelvis skiljetecken och stavning. Du är alltså till viss del säker men har en del kvar att träna på.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning. Du är alltså säker på mycket men har något kvar att träna på.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning. Du är alltså säker på så gott som allt när det gäller skriftspråk men kan ha något enstaka fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: