Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i matematik VT - år 2

Skapad 2018-05-08 11:23 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 2 Matematik

Materialet Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i taluppfattning, utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3. Materialet har utvecklats på uppdrag av Skolverket av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet.

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 2

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, ramsräkna
L
M
___
2. Talraden, räkna uppåt
L
M
H
3. Talraden, räkna nedåt
L
M
H
4. Talraden, efter
L
M
H
5. Talraden, före
L
M
H
6. Stegräkning
L
M
H
7. Antalskonstans
Prövas ej om målet är uppfyllt i år 1.
___
___
___
8. Uppskattning
L
M
H
9. Minskning
L
M
H
10. Fler
L
M
H
10. Färre
L
M
H
11. Uppdelning av tal
L
M
H
12. Hälften
L
M
H
12. Dubbelt
L
M
H
Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.
L
M
H

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tallinje
3. Talföljd
4. Dela upp tal
4. Storleksordna tal
4. Tallinje
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, addition
5. Likhetstecknet, addition/subtraktion
6. Beräkna, addition
6. Likhetstecknet, subtraktion
6. Beräkna, multiplikation
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna, multiplikation
7. Beräkna, division
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
10. Beräkna, skriftliga räknemetoder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: