Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav NO åk 1-3

Skapad 2018-05-09 10:39 i Gemensamt Uppsala Uppsala
Bedömningsmatris NO åk 1-3, kommun favorit, Uppsala kommun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Samband i naturen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Människan
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Tyngdkraft, friktion, jämvikt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljus och ljud, vatten och luft
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Fältstudier och undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Solen och månen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Sortera & separera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jämföra resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: