Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

cap 7 vamos 1

Skapad 2018-05-09 13:18 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Rubrik 1

nivå1
nivå 2
nivå 3
Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Samtala
Du deltar i mycket enkla samtal om saker du känner väl till.
Du deltar i enkla samtal och visar vilja att kommunicera. Du ställer frågor och du kan svara på andras frågor till dig.
Du är muntligt aktiv och försöker använda dig av strategier som t.ex. omformuleringar för att göra dig förstådd
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Gustar
Du visar att du har börjat greppa reglerna för verbet men kan ännu inte tillämpa det i skrift
Du visar att du har börjat greppa reglerna för verbet och kan till största delen tillämpa det i skrift
Du visar att du greppat reglerna för verbet och kan tillämpa det i skrift
Futurum
Du visar att du har börjat greppa reglerna men kan ännu inte tillämpa det i skrift
Du visar att du har börjat greppa reglerna och kan till största delen tillämpa det i skrift
Du visar att du greppat reglerna och kan tillämpa det i skrift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: