Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för klassikeranalys VT-18

Skapad 2018-05-10 13:26 i Ugglums skola Partille
Bokanalys av klassiker
Grundskola 7 – 9 Svenska

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

-->
--> -->
--> --> -->
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsepok.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsepok
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsepok.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och kunna visa detta budskap vid redovisningen.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter och kunna visa detta budskap vid redovisningen.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter och kunna visa detta budskap vid redovisningen.
Skriva
Skriva olika texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur och citat.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur och citat.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur och citat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: