👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus åk 8

Skapad 2018-05-11 14:05 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 8 Fysik Biologi

Delar som bedömts i denna matris är:
*arbete med egna begrepp, enskilt eller i grupp *planering och analysering av egen laboration utifrån en concept cartoon *formuleringar och reflektioner i olika concept cartoon *begreppsfrågor (NP-frågor)

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Skriftlig kommunikation
Vi arbete med skriftliga texter och uppgifter visar jag att..
...jag kan använda mig av enkel information och skapa enklare texter samt göra arbetsuppgifter så att de kan följas av läraren.
...jag kan använda mig av information från flera källor och skapa texter av dessa.
...jag kan använda information och skriva ihop texter som har en struktur och är lätta att följa. Texten har ett sammanhang och jag är källskristik
...jag läser, sammanfattar och skapar texter som har ett vetenskapligt kvalitativt innehåll och en tydlig struktur. Jag använder mig av vetenskapliga källor.
Laboration - planera
Vid laborationer utan färdighandledning visar jag att...
...jag är på väg att kunna planera en egen undersökning.
...jag kan planera en egen undersökning med stöd.
...jag kan formulera egna frågeställningar och kan planera en egen undersökning som efter mindre justeringar går att arbeta efter systematiskt .
...jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser och kan planera en egen undersökning som går att arbeta efter systematiskt .
Laboration - analysera
Vid redovisning av utförda laborationer visar jag att...
...jag kan förklara och redovisa vad laborationen gick ut på och vad jag fick för resultat.
...jag kan redovisa mina resultat tydligt och dra enkla slutsatser. Jag kan dessutom ge förslag på enklare förbättringar.
...jag kan redovisa mina resultat på flera sätt och jämföra dem med andras resultat och föreslå förbättringar.
...jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. Jag kan jämföra mina resultat med andras resultat, föreslå förbättringar och dra slutsatser utifrån dem.
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp, sammanhang och samband.
..jag har förmåga att förklara studerade sammanhang och samband med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade sammanhang och samband med ett vetenskapligt språk.