Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva personligt brev II

Skapad 2018-05-13 16:08 i Tunabergsskolan Uppsala
Brev till överlevande från förintelselägren. Du ska skriva i form av ett brev. Du ska ha med 1) presentation av dig själv 2) dina känslor under läsningen av de olika människoödena 3) respektfulla funderingar som du har
Grundskola 7 – 8 Svenska

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Koppling till uppgiften
Eleven följer delvis instruktionen.
Eleven följer instruktionenför hur man skriver ett brev.
Eleven följer instruktionenväl för hur man skriver ett brev.
Eleven har inte följt instruktionen.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är väl utvecklad.
Brevet saknar struktur.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Stilen någorlunda anpassad till mottagaren.
Ordvalet är varierat och passar brevet. Stilen anpassad till mottagaren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar brevet väl. Stilen väl anpassad
Stil och ordval ej eller dåligt anpassade till mottagaren.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Delvis styckeindelning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Styckeindelning i stort genomförd.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Väl genomförd styckeindelning.
Styckeindelning saknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: