Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens gård av George Orwell

Skapad 2018-05-13 22:25 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Eleverna har läst boken Djurens gård av George Orwell och har svarat på läsförståelsefrågor till boken.

Djurens gård: bedömningsmatris för läsförståelseuppgifter till boken.

Uppnår ej kunskapskraven
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Helhetsbedömning av uppgift till Djurens gård
Du har inte följt instruktionen för uppgiften och/eller når inte en godtagbar nivå vad gäller innehåll och språk.
Du visar att du på ett tillfredsställande sätt kan återge innehållet i boken och göra kopplingar, dra slutsatser och reflektera kring innehåll och språk i boken. Du formulerar dig på ett i huvudsak tydligt sätt.
Kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du visar att du relativt väl kan återge innehållet i boken och göra kopplingar, dra slutsatser och reflektera kring innehåll och språk i boken. Dina svar är relativt välformulerade.
Kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du visar att du på ett utmärkt sätt kan återge innehållet i boken och göra kopplingar, dra slutsatser och reflektera kring innehåll och språk i boken. Dina svar är välformulerade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: