Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lönesamtal inför ht18 - övrig personal

Skapad 2018-05-14 10:26 i Viktoriaskolan Grundskolor
Matris att använda för övrig personal på Viktoriaskolan
Medarbetarsamtal

Att bedöma individuella prestationer - så här tänker vi kring bedömningen av följande områden:
(Du markerar på en av nivåerna 1-3. Nivå 1 och 3 är beskriven med text. Du som arbetstagare markerar först och därefter går rektor/chef in och markerar.)

Nivå 1
Du utför ditt grunduppdrag
Nivå 2
Nivå 3
Ditt arbete skapar spridning inom laget och till slut i hela organisationen
Ansvar
-ställer upp -ser till verksamheten -ekonomiskt ansvar
Tar ansvar för det egna arbetets del i verksamheten
Dagligt arbetsledarskap som utöver motiverade och ansvarstagande elever/kollegor ger dem ett intresse för utveckling och lärande. Din förmåga kommer hela skolan till del.
Pedagogisk förmåga
-eleverna i centrum -utvecklar verksamheten -arbetar för måluppfyllelse
Dagligt arbetsledarskap som ger motiverade och ansvarstagande elever/kollegor
Dagligt arbetsledarskap som utöver motiverade och ansvarstagande elever/kollegor ger dem ett intresse för utveckling och lärande. Din förmåga kommer hela skolan till del.
Personligt bemötande
-bemöter elever/föräldrar -är lyhörd både i barngrupp och för enskilda elever -bemöter kollegor
Positiv livssyn, se möjligheter och utveckling för egen del
Vara ett gott föredöme och främja utveckling, positiv livssyn för kollegor, elever och föräldrar. Ge ut glädje och inspiration i hela organisationen.
Samarbete
-arbetsglädje -stimulerar andra -lär andra -lär av andra
Grundläggande förmåga att arbeta tillsammans
Bidrar aktivt till att skapa ett bra arbetsklimat och främja samarbete med andra och till slut med alla i organisationen.
Lojalitet
Är lojal mot skolan, elever och dina kollegor
Bidrar på och utanför arbetsplatsen aktivt till lojalitet mot skolan, elever, medarbetare
Tar egna initiativ
Är öppen för nya arbetsuppgifter
Har förmåga att arbeta med fler uppgifter och själv upptäcka och påtala nya utvecklings-områden.
Engagemang
Deltar i utbildningar, och visar intresse för skolans utveckling
Delar med dig av ditt kunnande och visar på en vilja att lära av andra och lära till andra. På så sätt medverkar du till utveckling av dig själv och dina kollegor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: