Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapiteltest 5-6

Skapad 2018-05-14 12:57 i Stenungskolan Stenungsund
Glos- och frastest rörande telefonsamtal, kunna fråga var någon är samt beställa mat på café.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömningen avser

Inte tillräckligt (F)
Godtagbart (E)
Mer än godtagbart (C)
Mer än godtagbart (A)
Kapiteltest 5
• kunna fraser för att svara i telefon, fråga/svara var någon befinner sig, samt kunna bestämma tid och plats för ett möte.
Eleven uppvisar ett bristfälligt ordförråd och behöver m.a.o. repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd. Flera eller samtliga av följande kapitelmoment behöver tränas mer: - verbet estar - verbböjning - frågeord - meningsbyggnad - användbara ord och telefonfraser ur kapiteltexten
Eleven uppvisar ett godtagbart ordförråd och kan översätta de flesta av kapiteltextens fraser från svenska till spanska. Lite mer repetition hade dock inte skadat ;)
Eleven uppvisar ett stort ordförråd och kan översätta kapiteltextens fraser från svenska till spanska med god korrekt grammatisk struktur.
-
Kapiteltest 6
• kunna fraser för att beställa mat och dryck på café.
Eleven uppvisar ett bristfälligt ordförråd och behöver m.a.o. repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd. Flera eller samtliga av följande kapitelmoment behöver tränas mer: - verben querer och tomar - verbböjning - caféfrågor - meningsbyggnad - användbara ord och caféfraser ur kapiteltexten
Eleven uppvisar ett godtagbart ordförråd och kan översätta de flesta av kapiteltextens fraser från svenska till spanska. Lite mer repetition hade dock inte skadat ;)
Eleven uppvisar ett stort ordförråd och kan översätta kapiteltextens fraser från svenska till spanska med god korrekt grammatisk struktur.
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: