Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Slöjd år 9 sär

Skapad 2018-05-14 15:41 i Friskolan Metis Grundskolor
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 9 Slöjd

SKVLGR11-GS

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan också **medverka** i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett **väl fungerande** sätt.

Slöjdens arbetsprocesser

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån undersökningar av slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om trender och traditioner i olika kulturer

Slöjden i samhället

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i **välutvecklade omdömen** om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: