Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2018-05-14 22:46 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Matris för fysik - magnetism och elektricitet
Grundskola 5 Fysik

Matris för fysik - magnetism och elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Kunna använda ord och begrepp som har med magnetism och elektricitet att göra
Du visar att du förstår något/några begrepp som du till viss del kan använda i samtal och text.
Du visar att du förstår flera begrepp som du ofta använder korrekt i samtal och text.
Du använder och förstår de flesta begrepp korrekt i samtal och text.
Metakognitiv förmåga
Reflektera och kunna hitta lösningar. Pröva och ompröva.
Du kan med hjälp av vuxet stöd reflektera över ditt arbete, och hitta nya lösningar och förbättringar när det behövs.
Du kan till viss del reflektera över ditt arbete och ibland hitta nya lösningar till förbättringar när det behövs. Du kan även till viss del ge omdömen och dela med dig av dina egna förslag till andra.
Du reflekterar över ditt arbete och kan hitta nya lösningar när det behövs. Du kan ge omdömen och dela med dig av dina kunskaper så att andra kan ta del av dem.
Analysförmåga
Kunna jämföra, se likheter och skillnad, påvisa samband
Du kan enkelt beskriva något samband som har med magnetism och elektricitet att göra
Du kan beskriva några samband som har med magnetism och elektricitet att göra.
Du kan redogöra för flera samband som har med magnetism och elektricitet att göra.
Metod
Kunna planera och genomföra en laboration/undersökning samt skriva en laborationsrapport
Du kan med viss hjälp strukturera och genomföra en undersökning och skriva en laborationsrapport.
Du kan till viss del strukturera och genomföra en undersökning. Du kan skriva en laborationsrapport, vid gemensam genomgång.
Du kan strukturera och genomföra en undersökning. Du kan skriva en laborationsrapport.
Kommunikativ förmåga - skriftligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer
Du kan mycket enkelt/ med viss hjälp, redogöra skriftligt för dina tankar och idéer.
Du kan redogöra skriftligt för en del egna tankar och idéer.
Du redogör skriftligt för tankar och idéer och kan även framföra argument för dina förslag.
Kommunikativ förmåga - muntligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer
Du deltar i muntliga diskussioner och genomgångar endast när du blir tillfrågad.
Du framför ibland egna tankar och idéer och deltar i diskussioner. Du ställer frågor ibland.
Du deltar gärna i diskussioner och kommer med egna tankar, idéer och argument. Du ställer gärna frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: