Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa - Spel utomhus åk 7-8

Skapad 2018-05-15 08:24 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En matris för åk 7-8 inom arbetsområdet Spel utomhus
Grundskola 7 – 8 Idrott och hälsa

Denna matris visar vilka bedömningsgrunder som gäller för arbetsområdet Spel utomhus.

F
E
C
A
Lektionsarbete
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Deltar i de olika spelen och anstränger sig i övningarna.
Är drivande och engagerad i aktiviteten och deltar med stor ansträngning i de olika övningarna.
Arbetar mycket aktivt i de olika spelen och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Kroppskontroll & Teknik
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Visar på god rumsuppfattning och klarar de motoriska krav som aktiviteten kräver. Kan anpassa styrka och fart efter aktiviteten. Förstår grunderna i spelets upplägg och syfte.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination och balans. Anpassar styrka och fart efter aktivitet och deltagare. Har god förståelse för spelets idé, struktur och kan tänka taktiskt i olika spelmoment.
Kontrollerar sina rörelser med god precision och kontroll. Har god koordinationsförmåga och visar god balans och smidighet. Har överblick över spelet och visar förståelse för spelets upplägg och taktiska aspekter. Kan även stödja lagkamrater i det taktiska spelet.
Lagsamarbete & Fair Play
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Är aktiv i lagsamarbetet och är positiv mot sina medspelare. Är uppmärksam på olika regler och följer dessa i spelet.
Är positiv och drivande i lagspelet och stöttar sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och är noga i att själv vara flexibel, kompromissa och skapa ett gott samarbetsklimat i aktiviteten.
Är en förebild för det egna laget och kan stötta sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och kan vid behov utveckla dessa. Är flexibel och kan kompromissa i olika situationer med fokus på aktivitetens bästa. Skapar ett klimat där alla vill vara med och delta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: