Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris So-ämnen åk 4 - 5

Skapad 2018-05-15 12:44 i Blötbergets skola Ludvika
Matris utifrån förmågorna i SO
Grundskola 4 – 5 Historia Geografi Samhällskunskap Religionskunskap

Förmågor inom SO

På väg att nå tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunnskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner kring ämnet.
Du deltar i diskussioner kring ämnet och du uttrycker egna åsikter utifrån faktakunskaper.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren genomföra och dokumentera en enkel undersökning.
Du kan självständigt planera, genomföra och dokumentera en undersökning. Du har börjat fundera över om vilka källor som är bra att hämta fakta från. (källkritiskt tänkande).
Du kan självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en undersökning.Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan med använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ställning.
Utifrån det du tidigare lärt dig kan du på egen hand ta ställning
Utifrån det du tidigare lärt dig kan du på egen hand ta ställning och motivera varför.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med lärarens stöd och bilder beskriva ett enkelt samband.
Du kan beskriva och förklara ett enkelt samband.
Du kan beskriva, förklara och ge exempel på olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: