Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7-9

Skapad 2018-05-15 16:28 i Friskolan Metis Grundskolor
Bedömningsmatris utifrån kunskapskraven i grundsärskolan
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Förmåga:
tala och samtala i olika sammanhang
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt. Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska.
Förmåga:
förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i texter som består av bekanta ord.
Förmåga:
skriva text för olika syften
Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Förmåga:
reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används
Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: