Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7-9

Skapad 2018-05-15 16:36 i Friskolan Metis Grundskolor
Kunskapskrav för åk 7-9, grundsärskola.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik Matematik
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100. Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal. Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-,multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal. Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven bidrar till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamåls enligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbets - processer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: