Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATIONELLT PROV ENGELSKA ÅK 6 2017/2018

Skapad 2018-05-16 15:17 i Kattarps skola Helsingborg
Matris över delprovsresultat och sammanvägt provbetyg av det nationella provet i engelska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultatet av det nationella provet i engelska för elever i åk 6. Provet består av fyra delar där läsförståelsen och hörförståelsen utgör ett delprov i reception (B). Delproven är:

Delprov A: Speaking - muntlig interaktion

Delprov B: Reception - B1 Reading - läsförståelse och B2 Listening - hörförståelse

Delprov C: Writing - skriftlig framställning

NATIONELLT PROV ENGELSKA ÅK 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A Speaking
Tala och samtala - att formulera sig muntligt, kommunicera och interagera. .
Delprov B1+ B2 Reception
B1: Reading Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. B2: Listening Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
0-29 poäng
30-51 poäng
52-62 poäng
63-79 poäng
80-85 poäng
86-93 poäng
Delprov C Writing
Skriftlig framställning - att skriva en egen text utifrån en given uppgift med gott språk och ett strukturerat innehåll. Bedömningsaspekter så som: *ordval *idiomatik *meningsbyggnad *grammatik * "en röd tråd" från inledning till slut * formuleringar med åsikter, förlaringar och exempel . .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: