👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap, HEM år 1-4

Skapad 2018-05-23 10:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ämnesområde Hem och konsumentkunskap, HEM för individuella programmet
Gymnasiesärskola 1 – 4

HEM År 1-4

Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.
Grundläggande kravnivå
Grundläggande kravnivå
grundläggande kravnivå
Fördjupande kravnivå
Fördjupande kunskaper
fördjupande kunskaper
Mat, måltider och hälsa
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
Recept, instruktioner och information på förpackningar
Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.
Metoder för hantering och förvaring av livsmedel
Planering av inköp och enkla måltider med hänsyn till hälsa och ekonomi. Sambandet mellan kost och hälsa.
Vardgsmiljö och boende
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning
Planering, organisering och inredning av hemmet. Jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet och samhället
Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet. Förebyggande säkerhetsåtgärder, till exempel brandskydd
Återvinning, källsortering och kompostering.
Konsumtion och ekonomi
 • HEM  -
 • HEM  -
 • HEM  -
De olika delarna i en budget, till exempel mat, fritid och sparande
Konsumentkunskap, till exempel kvalitet, jämförpris och reklam
Tecknande av abonnemang, olika typer av lån och krediter samt handel över internet
Förmågor att utveckla
 • HEM  E
 • HEM  E
Förmåga att tillaga måltider och utföra annat arbete i hemmet.
Förmåga att tolka och använda information som handlar om arbete i hemmet, ekonomi och konsumtion
Förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet.

Grundläggande kravnivå
Grundläggande kravnivå
grundläggande kravnivå
Fördjupande kravnivå
Fördjupande kunskaper
fördjupande kunskaper
omdömen, progression
Eleven deltar i att tillaga måltider och utföra andra arbetsuppgifter som förekommer i hemmet
I arbetet deltar eleven i att använda metoder och redskap på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
Eleven visar sin förståelse för återkommande information om ekonomi, konsumtion och arbete i hemmet genom att reagera igenkännande och delta i att använda informationen i vardagliga arbetsuppgifter.
Eleven deltar i att planera och genomföra inköp och i att kommunicera om konsumtion och ekonomi
Eleven tillagar måltider och utför andra arbetsuppgifter som förekommer i hemmet. I arbetet använder eleven metoder och redskap på ett säkert och till situationen anpassat sätt.
Eleven visar sin förståelse för varierande information om ekonomi, konsumtion och arbete i hemmet genom att berätta om informationen och använda den i vardagliga arbetsuppgifter. Eleven planerar och genomför inköp och kommunicerar då om konsumtion och ekonomi