👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NP kurs B Sfi - Skriva och Tala

Skapad 2018-05-24 17:51 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Skriva

E
C
A
Global bedömning
Syfte och genre Innehåll och omfång Begriplighet
Texten är i huvudsak funktionell i förhållande till syftet.
Texten är funktionell i förhållande till syfte och innehållet framgår relativt tydligt.
Texten är funktionell i förhållande till syfte och innehållet framgår tydligt.
Innehållet är relevant
Du kommunicerar med ett enkelt språk som rör vardagslivet och den egna personen. Texten är i huvudsak begriplig.
Texten har ett till viss del utvecklat språk.
Analytisk bedömning
Textstruktur
Texten följer i huvudsak en brevstruktur.
I texten skapas i huvudsak fungerande sammanhang.
I texten skapas relativt väl fungerande sammanhang med hjälp av struktur och textbindning.
I texten skapas väl fungerande sammanhang med hjälp av struktur och textbindning.
I texten görs i huvudsak fungerande referenser till person, tid och plats.
Språklig variation och säkerhet
Du visar prov på ett grundläggande ordförråd som rör konkreta behov och situationer i vardagslivet/ som räcker till för att lösa uppgiften.
Du visar prov på viss bredd i ordförrådet.
Du visar prov på bredd i ordförrådet och visar prov på viss precision i formuleringar.
Du använder på ett i huvudsak fungerande sätt enkla grammatiska strukturer med i huvudsak helfraser och huvudsatser.
Du använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer, men visar även prov på mer komplexa grammatiska strukturer.
Du använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer, men visar även med viss säkerhet prov på mer komplexa grammatiska strukturer.
Du visar prov på viss verb- och substantivböjning.
Skriftspråksnormer
Stavningen är begriplig och du använder på ett huvudsak fungerande sätt de mest grundläggande reglerna för interpunktion.
Stavningen är begriplig och du använder på ett huvudsak fungerande sätt de mest grundläggande reglerna för interpunktion.
Stavning och användning av interpunktion är relativt god.

Tala - Muntlig interaktion och produktion

E
C
A
Global bedömning
Syfte och genre Innehåll och omfång Begriplighet Strategier och interaktion
Du kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk som rör vardagslivet och den egna personen.
Du kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk som rör vardagslivet och den egna personen.
Du kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk som rör vardagslivet och den egna personen.
Du berättar i enkel form om personliga erfarenheter.
Du berättar, i till viss del utvecklad form, om personliga erfarenheter.
Du berättar i utvecklad form om personliga erfarenheter.
Innehållet är relevant i förhållande till syfte.
Talet är i huvudsak begripligt och till viss del sammanhängande.
Talet är relativt tydligt och relativt väl sammanhängande.
Talet är tydligt och väl sammanhängande.
Du använder vid behov, på ett i huvudsak fungerande sätt, strategier som underlättar interaktionen och förbättrar kommunikationen.
Analytisk bedömning
Textstruktur
Du skapar i huvudsak fungerande sammanhang.
Du skapar relativt väl fungerande sammanhang.
Du skapar väl fungerande sammanhang.
Du gör vissa referenser exempelvis till person, tid och plats.
Du gör relativt tydliga referenser exempelvis till person, tid och plats.
Du gör tydliga referenser exempelvis till person, tid och plats.
Språklig variation och säkerhet
Du visar prov på ett grundläggande ordförråd som rör konkreta behov och situationer i vardagslivet.
Du visar prov på viss bredd i ordförrådet.
Du visar prov på bredd i ordförrådet och viss precision i ordvalen.
Du använder enkla grammatiska strukturer med i huvudsak helfraser och huvudsatser.
Du använder enkla grammatiska strukturer men visar även prov på mer komplexa grammatiska strukturer.
Du använder enkla grammatiska strukturer men visar även med viss säkerhet prov på mer komplexa grammatiska strukturer.
Uttal
Uttalet är i huvudsak begripligt och du följer till viss del relevanta uttalsnormer.
Uttalet är begripligt och du följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.
Uttalet är begripligt och du följer i huvudsak relevanta uttalsnormer.