👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P - 100 Matematik år F-3, LGR11

Skapad 2018-05-25 11:47 i Parkskolan Norrtälje
Matris över vad eleven ska ha uppnått innan de lämnar åk3, nedbruten till vad du ska kunna i respektive årskurs.
Grundskola F – 3 Matematik

Här nedan står alla mål som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3. Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda. Dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

De mål som börjar med bokstaven F är sådant som du ska ha uppnått innan du lämnar förskoleklassen.
De mål som börjar med siffran 1 är sådant som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 1.
De mål som börjar med siffran 2 är sådant som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 2.
De mål som börjar med siffran 3 är sådant som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3.

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
F, Kunna koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
1, Kunna likhetstecknets betydelse.
F, Förstå och kunna använda begreppen större än, mindre än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre etc.
2, Ha kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
F, Kunna veckans dagar.
1, Kunna förstå och lösa enkla mattesagor.
1, Kunna ramsräkna, framåt och bakåt med olika startpunkter inom 0-100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg.
1, Kunna se matematiska likheter. exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
1, Kunna använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
2, Kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
1, Kunna klockans hel och halvtimmar.
1, Kunna översätta enkla mattesagor till ett matematiskt språk.
1, Kunna ordningstalen, kopplat till dagens datum t ex 26:e mars
2, Kunna mönster i talföljd, t ex 3, 6, 9, 12 ...
1, Kunna namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
2, Kunna konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
1, Kunna dubbelt och hälften, udda och jämnt.
3, Kunna använda strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
1, Automatisera talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna.
1, Kunna enkla mönster t.ex. kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
1, Känna till sambandet mellan olika geometriska figurer.
2, Kunna månaderna och årstiderna.
3, Kunna använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
2, Automatisera talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion.
2, Förstå symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras.
2, Kunna klockan kvart i och kvart över
2, Kunna positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
2, Kunna enkel förstoring och förminskning.
3, Kunna hela klockan, analog och digital. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
2, Kunna med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
2, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kunna enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
3, Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kunna enheterna kilo, hekto, gram.
3, Kunna använda skriftliga metoder som t ex algoritmer och kunna använda en miniräknare.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kunna enheterna liter, deciliter, centiliter.
3, Förstå delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4.
3, Kunna namnge och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
3, Kunna se samband mellan multiplikation och division.
3, Kunna konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
3, Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.