Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat av nationella prov år 3 2018

Skapad 2018-05-27 14:54 i Funbo skola Uppsala
Resultat och bedömning av nationella prov i matematik och svenska.
Grundskola 3 Matematik Svenska

Nationella prov i matematik och svenska år 2018.

Ej godkänd
Godkänd
Delprov A
Muntlig uppgift i gruppsamtal A1: begreppsförmåga - visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som t.ex. udda, summa, addition m.m. A2: kommunikationsförmåga - deltar i samtal kring uppgiften. A3: resonemangsförmåga - för och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften. A4: problemlösningsförmåga - tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften. Kravnivå: minst 3 av 4 kriterier ska vara uppfyllda.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov B
Statistik, sannolikhet och kombinationer Kravnivå 10 poäng (totalt 15)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov C
Taluppfattning och tals användning: Tolka en uppgift till matematiska symboler och komma fram till ett svar. Kravnivå: 10 poäng (totalt 16)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov D
Geometri: Symmetri, massa och lösa enkla problem. Kravnivå 10 poäng (totalt 16)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov E
Taluppfattning och tals användning samt samband och förändring. Problemlösning Kravnivå: 9 poäng (totalt 16)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov F1
Taluppfattning och tals användning: Välja och använda Skriftliga räknemetoder. Kravnivå: 5 poäng (totalt 8)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov F2
Taluppfattning och tals användning: Välja och använda Skriftliga räknemetoder. Kravnivå 4 poäng (totalt 8)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov G1
Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning. Enkla problem. Kravnivå: 9 poäng (totalt 13)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov G2
Huvudräkning, likhetstecknets innebörd. Kravnivå: 9 poäng (totalt 12)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd

SVENSKA

Ej godkänd
Godkänd
Delprov A
Muntlig uppgift i ett gruppsamtal. Aktivt delta. Lyssna på andra. Ställa frågor och ge kommentarer. Framföra egna åsikter. Kravnivå: 3 av 4 aspekter ska vara uppfyllda.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov B
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en skönlitterär text. Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov C
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en faktatext. Kravnivå:: 13 poäng (totalt 18)
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov D
Enskild högläsning av en skönlitterär text. D1: eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. D2: eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. D3: Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov E
Enskilt samtal kring en skönlitterär text. E1 Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. E2 Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. E3 Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov F
Skriva en berättelse F1 Sv: Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. F1 SvA: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov G
Skriva en berättelse G1: Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. G2: Ett antal formord och minst 10 innehållsord ska vara rättstavade. Kravnivå: båda aspekterna ska vara uppfyllda.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Delprov H
H1: Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. H2: Eleven kan använda sig av ett visst antal förutbestämda ämnesord för att korrekt beskriva ett faktainnehåll. Kravnivå: båda aspekterna ska vara uppfyllda.
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: