👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass Ro1 Tierps kommun

Skapad 2018-05-28 08:33 i Aspenskolan Tierp
En planeringsmatris för förskoleklassen.
Grundskola F

Vi följer läroplanen Lgr 11, som är reviderad 2017. Matrisen är baserad på det centrala innehållet för förskoleklass.

Svenska

Samtala och kommunicera
Jag kan prata och lyssna.
Jag kan ställa enkla frågor.
Jag kan säga vad jag tycker och tänker.
Jag kan prata om sagor och berättelser som jag har lyssnat på.
Jag kan prata om faktatexter som jag har lyssnat på.
Jag kan prata om innehållet i olika filmer.
Bokstäver och ljud
Jag deltar när klassen arbetar med rim, ramsor och ordlekar.
Jag kan ljuden på de vanliga stora bokstäverna.
Jag kan ljuden på de flesta små bokstäverna.
Skriva och kommunicera
Jag kan hålla i en penna eller krita.
Jag använder bokstäver och/eller symboler för att berätta något.
Jag börjar använda rätt skrivriktning.
Digitala verktyg
Jag deltar och kan prata om enkel källkritik.
Jag kan använda enkla appar för att berätta något (exempelvis iMovie, PuppetPals, SockPuppets, I can animate).

Matematik

Kommunikation
Jag kan prata om och lösa enkla problem (exempelvis antalskonstant, fler/färre).
Jag deltar när vi diskuterar dagar/månader/år.
Jag kan beskriva rum och lägen (exempelvis under, över, på, i med mera)
Jag kan prata om och skapa olika former och mönster (exempelvis kvadrat, fyrhörning, cirkel, kopiering med mera).
Jag kan prata om olika förändringar (exempelvis fler/färre, öka/minska).
Jag kan prata om riktningsförändringar (exempelvis höger/vänster, framåt/bakåt, uppåt/nedåt).
Talraden
Jag kan koppla en siffra till ett antal (exempelvis med hjälp av fingrar eller en tärning med mera).
Jag kan dela upp tal på olika sätt (exempelvis hälften, talkompisar).
Jag kan räkna uppåt/nedåt och jag förstår talet före och talet efter.

Natur, teknik och samhälle

Kommunikation och genomförande
Jag kan se och prata om olika samband inom natur, teknik och samhälle.
Jag kan göra enkla mätningar och observationer.
Jag kan förstå enkla tabeller och diagram.
NO
Jag kan namnen på några växter/djur och jag kan sortera och gruppera dem enkelt.
Jag deltar i samtal om enkla kemi och fysik (exempelvis is till vatten, friktion samt stjärnhimlen).
Jag kan prata om hållbar utveckling och enkelt sortera olika material.
Teknik
Jag kan bygga med olika material, redskap och tekniker (exempelvis kaplastavar, lera/trolldeg, papper med mera).
Jag förstår olika tekniska uppfinningar och kan prata om dem.
Jag provar några olika tekniska saker (exempelvis appen Pettsons uppfinningar, tovning, enkelt vattenhjul med mera).
SO
Jag kan prata om normer och regler.
Jag kan delta i gemensamma beslut och vet hur konflikter kan lösas.
Jag kan prata om viktiga livsfrågor, som kamratskap, rättvisa och könsroller.
Jag deltar i samtal om känslor och hur ord kan påverka en själv och andra.
Jag förstår barns rättigheter.
Jag deltar i samtal om människors liv på olika platser i olika tider.

Skapande

Jag skapar genom lek, bild, musik, dans, drama och digitala verktyg.
Jag använder olika material, redskap och tekniker för att skapa och berätta.
Jag pratar om bilder, skapelser mer mera.

Idrott och hälsa

Jag kan skapa och delta i lekar med mina kamrater.
Jag deltar i fysisk aktivitet inomhus och utomhus i olika årstider och olika väder.
Jag visar hänsyn för miljön och människor när jag är i naturen.
Jag förstår att det är viktigt med kost, sömn och fysisk aktivitet för att jag ska må bra.