Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollaskolans bedömningsmatris 4-5

Skapad 2018-05-30 22:38 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 5 Slöjd

Här följer en beskrivning för textil, trä- och metallslöjd. Det som är gemensamt för alla områden som eleven arbetar med, är att man arbetar igenom hela arbetsprocessen (planering, genomförande och utvärdering.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
 • Sl  4-6
Jag har med hjälp och inspiration av min lärare hittat en idé till det jag vill göra.
Jag inspireras av det min lärare visar sedan har jag lätt att hitta en egen idé som jag vill göra.
Jag inspireras av det min lärare visar och hittar även själv fler förslag. Jag har hittat en idé som jag vill omarbeta, förändra och göra till min egen.
Val, Ta beslut & Komma igång.
 • Sl
 • Sl  4-6
Tillsammans med min lärare samtalar vi om en miljöaspekt när jag väljer material, färg och form till mitt slöjdarbete. Vi bestämmer också hur jag skall komma igång.
Med viss hjälp väljer jag material, färg och form på mitt slöjdarbete, Jag behöver lite stöd att ta hänsyn till någon miljöaspekt. Jag har egna idéer om vad som är första steget i mitt arbete.
Jag väljer självständigt ut material, färg och form på mitt slöjdarbete. Jag försöker själv fundera ut hur jag ska börja samt tänka på någon miljöaspekt, sedan frågar min lärare om det är rätt. När jag kommit igång arbetar jag självständigt och tar eget ansvar.
Planering & Dokumentation
 • Sl
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta hur jag har tänkt mig mitt slöjdarbete. Vi planerar tillsammans och när slöjdarbetet är klart kan jag berätta om hur jag gjorde. Jag kan då förklara att min arbetsinsats har påverkat slutresultatet.
Jag kan med hjälp göra en enkel skiss och planering på mitt slöjdarbete och när slöjdarbetet är klart även med viss hjälp skriva om hur jag gjorde. Jag kan förstå att min arbetsinsats har påverkat slutresultatet och kan då förklara vad som kunde blivit annorlunda.
Jag kan självständigt göra en skiss och en enkel planering på mitt slöjdarbete. När slöjdarbetet är klart kan jag utan hjälp fotografera mitt alster och skriva om resultatet, hur jag gjorde och hur jag löste de problem som uppstod. Jag kan förstå att min arbetsinsats har påverkat slutresultatet och kan då förklara vad som kunde blivit annorlunda.
Framställning / Hantverkstekniker
 • Sl
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Ibland kan jag själv tänka ut hur jag ska göra. Men jag frågar ofta utan att försöka själv. Jag behöver hjälp för att förstå en muntlig instruktion och vilka tekniker, redskap och maskiner som jag ska använda.
Jag kan ganska ofta tänka ut nästa steg i mitt arbete. jag kan följa en muntlig instruktion. De flesta maskiner, verktyg och redskap, som vi gått igenom, kan jag namnen på. Och med lite hjälp använda dem på ett säkert sätt.
Jag kan på egen hand tänka ut nästa steg i arbetet och kan både följa en muntlig och skriftlig instruktion. Jag kan välja lämpliga maskiner, verktyg och redskap och utan hjälp hantera dessa på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: