Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1-3 Bild - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-06-02 11:23 i Vårbyskolan Huddinge
Kunskapskrav för åk 1-3, utifrån kunskapskraven för åk 4.
Grundskola 1 – 3 Bild
Kunskapskrav
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
BILDFRAMSTÄLLNING
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med stöttning av läraren.
TEKNIKER
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
UTTRYCK
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan kombinera olika bildelement.
IDÉBEABETNING
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan med stöttning av läraren utveckla idéer utifrån given inspirationskälla.
ARBETSPROCESS
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan med viss stöttning av läraren ta beslut som leder framåt.
PRESENTATION
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan berätta hur de har tänkt och gjort med hjälp av stödfrågor från läraren.
OMDÖME
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan berätta hur arbetet har gått och hur slutresultatet blev med hjälp av stödfrågor från läraren.
ANALYS
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven kan samtala om bilder utifrån vad de ser och tycker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: