Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Kemi - Syror, baser, salter och försurning

Skapad 2018-06-03 10:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Bedömningsmatris för resonemangsuppgift i försurning samt grundläggande prov syror och baser.
Grundskola 8 Biologi Kemi NO (år 1-3)
Har ej visat förmåga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemangsförmåga
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Konkretisering av delfråga a (orsaker):
Utsläpp av svavel och kväve/avgaser → bildas syror → surt regn
Utsläpp av svavel och kväve → reagerar med vatten i molnen/reagerar med syrgas → bildar svavel-/salpetersyra → surt regn.
Utsläpp av kol, svavel och kväve → reagerar med syre i luften → bilar oxider → reagerar med vatten i molnen bildar syror → surt regn.
Konkretisering av delfråga b (konsekvenser):
När sjön blir surare → utdöende av vissa arter
När sjön blir surare → utdöende av arter → gör att vissa arter förlorar sin föda → de försvinner → obalans i vårt ekosystem. Eller: Metallföreningar löses upp/metaller rinner ut i sjön → fiskar tar upp metaller → farligt att äta.
När sjön blir surare → utdöende av växtplankon/nedbrytarna → gör att vissa arter förlorar sin föda → de försvinner/utrotning → obalans i vårt ekosystem. Och: Metallföreningar löses upp → metaller rinner ut i sjön → fiskar tar upp metaller → farligt att äta för oss och även för fiskätande fåglar/djur.
Konkretisering av delfråga c (åtgärder):
Kalkning → höjer pH-värdet Eller: Minskar utsläpp → mindre kväve och svavel/mindre oxider/mindre avgaser/mindre syror → mindre surt nedfall
Kalkning → neutraliserar det sura vattnet → höjer pH-värdet Eller: Minska utsläpp → mindre svavel och kväve/mindre oxider → mindre syror → mindre surt nedfall.
Kalkning → kalk är en bas → neutralisering → höjer pH-värdet → fiskesjön blir mindre sur Och: Minska utsläpp → minska svavel och kväve → mindre oxider i luften → mindre syror i molnen → mindre surt nedfall.
Begreppsförmåga
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Konkretisering av begreppsförmågan
Eleven använder några begrepp. *utsläpp, avgaser, syror, kalkning, pH-värdet.
Eleven använder huvudsakligen/viktiga begrepp. *de föregående begreppen plus exempelvis föda, ekosystem, metallföreningar, neutralisering.
Eleven använder alla naturvetenskapliga begrepp som behövs. *de föregående begreppen plus exempelvis oxider, växtplankton/nedbrytarna, bas.
Kunskaper om syror, baser och salter
Eleven har grundläggande kunskaper om syror, baser och salter.
Eleven har goda kunskaper om syror, baser och salter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: