👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tummen upp - matte

Skapad 2018-06-04 11:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Kartläggning utifrån Tummen upp-materialet i matte
Grundskola 4 Matematik

Problemlösning

taluppfattning och tals användning
algebra
geometri
sannolikhet och statistik
samband och förändring
Problemlösning
lösa problem
s.5 uppgift 13
s.9 uppgift 10c
s.15 uppgift 12
s.21 uppgift 4a
s.23 uppgift 3a
s.29 uppgift 6
använda strategier och metoder
beskriva tillvägagångssätt och föra resonemang samt bidra till något alternativt tillvägagångssätt

Begrepp

taluppfattning och tals användning
algebra
geometri
sannolikhet och statistik
samband och förändring
Problemlösning
grundläggande kunskaper om begrep och kan använda dem
s.6 uppgift 15a
s.8 uppgift 8
s.11 uppgift 3
s.22 uppgift 7a
s.25 uppgift 7cd
s.27 uppgift 2
beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
växla mellan olika uttrycksformer och föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

Metod

taluppfattning och tals användning
algebra
geometri
sannolikhet och statistik
samband och förändring
Problemlösning
välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar
s.4 uppgift 8ab, 9ac
s.8 uppgift 5ab
s.14 uppgift 9bc
s.21 uppgift 5b
s.24 uppgift 5a
s.28 uppgift 4a
lösa enkla rutinuppgifter

Kommunikation och resonemang

taluppfattning och tals användning
algebra
geometri
sannolikhet och statistik
samband och förändring
Problemlösning
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer
s.5 uppgift 12
s.7 uppgift 3
s.17 uppgift 15
s.19 uppgift 2e
s.26 uppgift 11
s.30 uppgift 9
föra resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska begrepp