Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Kemi - Syror, baser, salter och försurning

Skapad 2018-06-04 13:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Bedömningsmatris för resonemangsuppgift i försurning samt grundläggande prov syror och baser.
Grundskola 8 Kemi
Godtagbara
-------------------------->
Mer än godtagbara
Resonemangsförmåga
Total bedömning av din resonemangsförmåga, alltså delfråga a, b och c tillsammans.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft samt vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Konkretisering av delfråga a (orsaker)
Utsläpp av svavel och kväve/avgaser → bildas syror → surt regn
Utsläpp av svavel och kväve → reagerar med vatten i molnen/reagerar med syrgas → bildar svavel-/salpetersyra → surt regn.
Utsläpp av kol, svavel och kväve → reagerar med syre i luften → bildar oxider → reagerar med vatten i molnen → bildar svavel- och salpetersyra → surt regn.
Konkretisering av delfråga b (konsekvenser)
När sjön blir surare → utdöende av vissa arter
När sjön blir surare → utdöende av arter → gör att vissa arter förlorar sin föda → de försvinner → obalans i vårt ekosystem. Eller: Metallföreningar löses upp/metaller rinner finns i sjön → fiskar tar upp metaller → farligt att äta.
När sjön blir surare → utdöende av växtplankon/nedbrytarna (mer detaljer) → gör att vissa arter förlorar sin föda → de försvinner/utrotning → obalans i vårt ekosystem. Och: Metaller rinner ut i sjön → fiskar tar upp metaller → farligt att äta för oss och även för fiskätande fåglar/djur.
Konkretisering av delfråga c (åtgärder) Delar kan också visas i fråga a.
Kalkning → höjer pH-värdet/mindre surt Eller: Minskar utsläpp → mindre kväve och svavel/mindre oxider/mindre avgaser/mindre syror → mindre surt nedfall
Kalkning → kalk är en bas/neutraliserar det sura vattnet → höjer pH-värdet/mindre surt Eller: Minska utsläpp → mindre svavel och kväve/mindre oxider → mindre syror → mindre surt nedfall.
Kalkning → kalk är en bas → neutralisering → höjer pH-värdet → fiskesjön blir mindre sur Och: Minska utsläpp → minska svavel och kväve → mindre oxider i luften → mindre syror i molnen → mindre surt nedfall.
Kunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven använder några grundläggande begrepp och kan förklara några viktiga begrepp som ingår i arbetsområdet. T.ex. utsläpp, avgaser, syror, kalkning, pH-värde.
Eleven har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven använder till stor del huvudsakliga/viktiga begrepp och modeller. De föregående begreppen plus exempelvis föda, ekosystem, metallföreningar, neutralisering.
Eleven har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven använder naturvetenskapliga begrepp och modeller. De föregående begreppen plus exempelvis oxider, växtplankton/nedbrytarna, bas. Eleven kan skriva enkla reaktionsformler som visar några för eleven kända kemiska reaktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: