Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Musik - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-06-04 23:47 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Musik
F
E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med ...
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
... viss säkerhet.
... relativt god säkerhet.
... god säkerhet.
Instrumentspel
Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med ...
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
... viss timing.
... relativt god timing.
... god timing.
Ensamblespel
Eleven kan även spela enkla melodier, bas – och slagverksstämmor med ...
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
... viss timing.
... relativt god timing.
... god timing.
Samt ackompanjera på ett ackordsinstrument och byter då ackord med ...
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
... visst flyt.
... relativt gott flyt.
... med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Symboler, Byggstenar och Notation
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Skapa, gestalta, framföra
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Digitala verktyg
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning
Utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning
Utveckla kunskap i att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning
Olika genrer
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Musikens funktion
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Instrumentlära
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: