Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 Bedömningsmatris Musik åk 7-9

Skapad 2018-06-05 09:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Jä bedömningsmatris Musik åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Musik

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 2 skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 3 analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1 SAMSPEL
Eleven kan anpassa, lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet …
till viss del
i relativt hög grad
i hög grad
2 SÅNG
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med …
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
1 FLERA INSTRUMENT
Eleven kan på flera instrument ( bas, trummor, piano och gitarr) spela …
visst flyt / viss timing
relativt gott flyt / relativt god timing
gott flyt / god timing
1 NÅGOT INSTRUMENT
Eleven kan sjunga / spela på något instrument med …
delvis fungerande teknik
relativt väl fungerande teknik
väl fungerande teknik
3 ANALYS
Eleven kan ge omdömen om eget och andras musicerande som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
2 SKAPA
Eleven kan utifrån egna idéer, kombinationer av musikaliska byggstenar forma kompositioner med …
i huvudsak fungerande form
efter någon bearbetning fungerande form
fungerande form
3 TEORI
Eleven kan urskilja olika instrument och musikgenrer samt resonera om musikens betydelse i samhället med …
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och väl underbyggda resonemang
väl utvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: