Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i engelska åk 6 vt. 2019

Skapad 2018-06-07 21:17 i Tunabergsskolan Uppsala
I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (det nationella provet) i engelska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (de nationella provet) i engelska för elever i åk 6. Provet har bestått av fyra delar och resultatet i matrisen presenteras enligt följande:

Delprov A: Muntlig interaktion (som gjordes under höstterminen) Delprov B: Läsförståelse och hörförståelse, två olika förmågor men bedöms i detta prov med ett betyg.
Delprov C: Skriftlig framställning

Nationella proven i engelska åk 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A
Tala och samtala. - formulera sig och kommunicera i tal.
Delprov B1+ B2
Läsa och förstå. - förstå och tolka innehållet i olika slags texter Lyssna och förstå. -förstå och tolka innehållet i talad engelska
Delprov C
Skriva en egen text utifrån en given uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: