Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-06-08 13:58 i Strandängsskolan F-6 Båstad
Läsa, skriva, tala...
Grundskola F

Nivå 1
På väg...
Nivå 2
Du når målet.
Nivå 3
På väg vidare...
Kunna läsa olika texter med flyt
Du kan läsa enkla texter med lite flyt.
Du kan läsa bekanta texter med bra flyt och rättar dig själv om du läser fel.
Du kan läsa både faktatexter och berättelser med bra flyt även om det är långa och svåra ord.
Kunna förstå vad du läser
Du kan återberätta en text du läst.
Du klan svara på frågor, återberätta och prata om texter du läst.
Du kan svara på frågor, återberätta och prata om texter du läst, göra förutsägelser och koppla textens innehåll till saker du varit med om.
Kunna skriva berättelser med början, händelser och avslutning
Du kan skriva enkla meningar.
Du kan skriva berättelser som har en röd tråd med början, händelser och avslutning.
Dina berättelser har en tydlig handling. Du skriver målande berättelser med beskrivningar av personer och platser.
Kunna skriva faktatexter
Du kan skriva enkla faktameningar.
Du kan skriva faktatexter med tankekarta eller stödord som stöd.
Du kan skriva längre faktatexter med tankekarta eller stödord som stöd. Du kan koppla texten till egna erfarenheter.
Skriva läsligt och stava vanliga ord
Du kan skriva ganska läsligt och stavar enkla ord.
Du skriver med läslig handstil och kan stava ord du ofta använder. Du kan använda punkt och stor bokstav på rätt sätt.
Du skriver med läslig handstil och kan stava svåra ord. (Ljudstridig stavning)
Kunna berätta, lyssna och samtala med andra.
Du deltar i samtal och säger några meningar i grupp.
Du kan berätta något i en grupp samt lyssna och ställa frågor.
Du har ett stort ordförråd. I samtal ställer du frågor och kan förklara hur du tänker och tycker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: