Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Engelska 7

Skapad 2018-06-11 00:15 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

Läs- och hörförståelse

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att enkelt återge och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har hört.
Du kan tydligt återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har hört.
Läsförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter du läser.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser.
Du visar att du har förstått det du läst genom att enkelt återge och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer..
Du kan utförligare återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har läst.
Du kan tydligt återge och kommentera innehållet och detaljer i det du har läst.

Muntlig och skriftlig produktion

E
C
A
Tala engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Du talar i viss mån anpassat till syfte och mottagare.
Du talar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du talar med.
Du talar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Strategier för muntlig produktion
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har ett visst flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett utvecklat ordförråd.
Du skriver i viss mån anpassat till syfte och mottagare.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar med lätthet ditt språk efter mottagare och situation
Strategier för skriftlig produktion
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: