Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 vt - 18

Skapad 2018-06-11 16:56 i Esperedskolan Halmstad
Svenska år 4 vt - 18
Grundskola F Svenska

Svenska år 4 vt - 18

LÄSA

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Högläsning, Pappa polis
Jag kan läsa högt ur boken med visst flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt t ex att rätta sig själv, läsa om vid behov.
Jag kan läsa högt ur boken med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt t ex att rätta sig själv, läsa om vid behov.
Jag kan läsa högt ur boken med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt t ex att rätta sig själv, läsa om vid behov.
Läsförståelse
Läsförståelsefrågor kring boken. Bokrecension
Jag kan sammanfatta och ta fram det viktigaste ur bokens innehåll på ett enkelt sätt.
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av bokens innehåll. Jag kan kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget. Då visar jag grundläggande läsförståelse.
Jag kan göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll. Jag kan kommentera viktiga delar med relativt god koppling till sammanhanget. Då visar jag god läsförståelse.

SKRIVA

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en berättelse (om vikingarna) med begripligt innehåll.
Du kan skriva en berättelse (om vikingarna) med relativit tydligt innehåll.
Du kan skriva en berättelse (om vikingarna) med tydligt innehåll.
Språklära
Stavning, skiljetecken, stor bokstav, styckeindelning.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. - Stavningen, sammanhängande meningar, meningar stor bokstav och punkt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. - Stavningen, sammanhängande meningar, meningar stor bokstav och punkt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. - Stavningen, sammanhängande meningar, meningar stor bokstav och punkt. Talstreck.
Beskrivningar/Handling
T ex person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel handling. - Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och har en utvecklad handling. - Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. - Person- och miljöbeskrivningar
Struktur
T ex inledning, händelseförlopp och avslutning.
Din text har i huvudsak en fungerande struktur. Sammanhängande och kronologisk text. - Tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.
Din text har i huvudsak en relativt väl fungerande struktur. Sammanhängande och kronologisk text. - Tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.
Din text har i huvudsak en väl fungerande struktur. Sammanhängande och kronologisk text. - Tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.
Språklig variation
Hur mycket du varierar ditt språk när du skriver.
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: