Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, överlämnandematris 4-6

Skapad 2018-06-11 18:24 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Engelska
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Eleven behöver träna att förstå det mest väsentliga i talad engelska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer eller helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsförståelse
Eleven behöver träna att förstå det mest väsentliga i engelska texter som är elevanpassade.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer eller helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa förståelse
Eleven behöver träna på att visa sin förståelse genom att kommentera innehåll och/eller följa instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel eller översiktligt form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande eller gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Eleven behöver träna på att använda strategier för att underlätta förståelse för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Hitta information och använda den
Eleven behöver träna på att hitta information och använda denna.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntligt
Eleven behöver träna på att formulera sig enkelt och begripligt muntligt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del eller relativt sammanhängande.
Skriftligt
Eleven behöver träna på att formulera sig enkelt och begripligt skriftligt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del eller relativt sammanhängande.
Bearbetning
Eleven behöver träna på att bearbeta och förbättra sina egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion - muntlig
Eleven behöver träna på att uttrycka sig begripligt i samtal.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt ev. i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - skriftlig
Eleven behöver träna på att uttrycka sig begripligt i skriftlig interaktion.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt ev. i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier - interaktion
Eleven behöver träna att använda strategier för att ta sig runt problem i kommunikationen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika eller flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven behöver träna att kommentera och jämföra sig själv och sina erfarenheter med sammanhang där engelskan används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: