Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning för skriftlig produktion NP, kurs C juni

Skapad 2018-06-12 11:20 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Bedömningsmatris för nationella prov, kurs C
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
E
C
A
Global bedömning
Syfte och genre Innehåll och omfång Begriplighet
Texten är en fungerande berättande och beskrivande text. Texten är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt relativt väl anpassad till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare.
Global bedömning
Syfte och genre Innehåll och omfång Begriplighet
Testtagaren berättar om _________.
Global bedömning
Syfte och genre Innehåll och omfång Begriplighet
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och relativt tydlig.
Texten är sammanhängande och tydlig.
Analytisk bedömning
Textstruktur
Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande struktur.
Texten har en, för syftet, relativt väl fungerande struktur.
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur.
Analytisk bedömning
Textstruktur
Textbindningen är enkel och i huvudsak fungerande.
Texten binds samman på ett enkelt men varierat och relativt väl fungerande sätt.
Texten binds samman på ett enkelt men varierat och väl fungerande sätt.
Analytisk bedömning
Textstruktur
Nödvändiga referenser till person och plats samt tid görs och fungerar i huvudsak.
Nödvändiga referenser till person och plats samt tid görs och fungerar relativt väl.
Nödvändiga referenser till person och plats samt tid görs och fungerar väl.
Analytisk bedömning
Språklig variation och säkerhet
Testtagaren visar prov på viss variation och viss precision i ordval.
Testtagaren visar prov på förhållandevis god variation och förhållandevis god precision i ordval.
Testtagaren visar prov på god variation och god precision i ordval.
Analytisk bedömning
Språklig variation och säkerhet
Testtagaren använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Testtagaren använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Testtagaren använder med god säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Testtagaren följer i huvudsak relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: